PEMBERITAHUAN seluruh mahasiswa semester viii

PEMBERITAHUAN

 

Bagi seluruh mahasiswa semester VIII, yang telah melaksanakan ujian skripsi :

 

  1. Batas waktu bimbingan revisi/perbaikan skripsi satu minggu setelah melaksanakan ujian skripsi.
  2. Bimbingan revisi/perbaikan skripsi dimulai dari penguji 3, penguji 2, penguji 1.
  3. Cover depan dicetak timbul
  4. Halaman depan dicetak timbul.
  5. Halaman pengesahan dicetak timbul, kecuali tanda tangan Ketua STIA Satya negara (tanda tangan basah).
  6. Pengesahan komisi penguji dicetak timbul kecuali tanda tangan Ketua Jurusan (tanda tangan basah).

 

STIA Satya Negara